Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

C# bir form'dan diğer bir forma değer gönderme

        public ana anaform; // bi önceki formu puplic yapıyoruz.

        private void Bilgiler_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            txtad.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();

            txtsoyad.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();

            txtcinsiyet.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();

            txtevtel.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();

            txtceptel.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();

            txteposta.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();

            txtadres.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();

            txtil.Text = anaform.dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();

        }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net