Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

C# Extension Metot Nedir? Nasıl Kullanılır?

 Extension method, kelime anlamı ile "Genişletilebilir Metod" anlamına gelmektedir. 
.NET 3.0 güncellemesi ile kullanıma girmiştir.
Extension metodlar static class içerisinde static olarak tanımlanmaktadır. 
Fonksiyon parametresinde "this" kullanma mecburidir, Extension metod olduğunu belirtmektedir.

Örnek Kodlama;

public static class MyExtension    
{
   public static int ConvertToInt(this string obje, int number)
   {
       return Convert.ToInt32(obje) * number;
   }
}

Kullanımı;

string obje = "25";
int number = obje.ConvertToInt(8);
 
Detay [..]

Web Sayfalarının Çalışma Mantığı - ÖzetHakkı Eser kardeşimiz olayı çok güzel özetlemiş..
Detay [..]

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı

Bilgi güvenliği ile alakalı detaylı, güncel, sahih ve güvenilir bilgiyi Tübitak kurumlarından takip ederek yolumuza devam edebiliriz. http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/
Detay [..]

Asp.Net Youtube Video Upload v3

Şuan kodlama aşamasındayım bittiğinde paylaşacağım...

Detay [..]

asp net ajax jquery json

DEFAULT.ASPX

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <script src="jquery.js"></script> 

    <script type="text/javascript">

        function Goster(userid) {

            jQuery.ajax({

                url: 'Default.aspx/GetData',

                type: "POST",

                data: "{'userid':" + userid + "}",

                contentType: "application/json; charset=utf-8",

                dataType: "json",

                success: function (data)
                {

                    $("#load").hide();

                    $("#sonuc").fadeOut("slow", function () {

                        $(this).html(data.d)

                    }).fadeIn("slow");
                }
            });
        }

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">
        <div id="load">
            <a href="#" onclick="Goster(1);" >HAYDİ ÇALIŞ</a>
        </div>

        <div id="sonuc">
        </div>

    </form>

</body>
</html>

DEFAULT.ASPX.CS
 

    [WebMethod()]
    public static string GetData(int userid)
    {
        return "BURAYA HERŞEY GELEBİLİR <B> <TR> <TD> VS. " + userid.ToString();
    } 

 

Detay [..]

Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net