Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

DataTable'daki Bir Değeri Değiştirme

.NET ortamında, bir DataTable içerisinde yer alan herhangi bir değeri AcceptChanges metodunu kullanarak değiştirebilirsiniz.


dataTable.Rows[row][column] = "Yeni değer";
dataTable.Rows[row].AcceptChanges();


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net