Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

mssql column baş harfini büyük diğerlerini küçük yapma

SELECT UPPER(SUBSTRING(IL_ADI,1,1)) + LOWER(SUBSTRING(IL_ADI,2,29)) AS 'IL_ADI' FROM TBL_IL

ÇIKTISI: İstanbul, Ankara, Sinop

Detay [..]

MSSQL Sütün Birleştirme

SELECT AD + ' ' + SOYAD + ' / ' +  FIRMA_ADI AS ADSOYAD,ID FROM View_Uyeler ORDER BY ADSOYAD ASC

ÇIKTISI: ÜRFET DEMİRTAŞ / FELAN FİŞMEKAN A.Ş

Detay [..]

MSSQL Aylara göre sorgu

SELECT * FROM TBL_YORUMLAR WHERE MONTH( TARIH ) = 10

10. AYINDAKİ TÜM YORUMLARI GETİR.

Detay [..]

MSSQL Aynı kayıtların toplamı

SELECT MARKA_ID, COUNT(MARKA_ID) AS TekrarlamaSayisi

FROM TBL_YORUMLAR

GROUP BY MARKA_ID

HAVING ( COUNT(MARKA_ID) > 1 ) ORDER BY TekrarlamaSayisi DESC

 

Detay [..]

iç içe select kullanımı - ms sql

SELECT * FROM TBL_URUNLER

WHERE URUN_KAT IN (SELECT ID FROM  TBL_KATEGORILER WHERE KAT_ID = 1 )

AND KAPASITE BETWEEN 2000 AND 2500

ORDER BY KAPASITE, URUN_KAT

Detay [..]

ms sql substring

 SELECT ID, SUBSTRING(GrupAdi, 0, 50) AS GrupAdi FROM FotoGaleriGruplari WHERE UstGrupID=0  ORDER BY GrupAdi

Detay [..]

SQL Server 'da yuvarlama fonksiyonları

FLOOR = Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden küçük, en büyük tam sayıyı verir)
CEILING = Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden büyük, en küçük tam sayıyı verir)
ROUND = Sayının yakın olduğu tam sayı değerini verir.

SELECT FLOOR(12.987363),Ceiling(12.987363),Round(12.987363,0)

Sonuç : 12 13 12.000000

SELECT FLOOR(12.252141),Ceiling(12.252141),Round(12.252141,0)

Sonuç : 12 13 13.000000

Not :
Round fonksiyonu 2 parametre alır. Birincisi yuvarlayacağı sayı ikincisi ise yuvarlarken virgülden sonra dikkate alacağı hane sayısını ifade eder.

Alıntı
Detay [..]

T-SQL DateTime FUNCTION

CREATE FUNCTION dbo.udf_DayOfWeek(@dtDate DATETIME)

RETURNS VARCHAR(10)

AS

BEGIN

DECLARE @rtDayofWeek VARCHAR(10)

DECLARE @weekDay INT

SET @weekDay=((DATEPART(dw,@dtDate)+@@DATEFIRST-7)%7)

SELECT @rtDayofWeek = CASE @weekDay

WHEN 1 THEN 'Pazar'

WHEN 2 THEN 'Pazartesi'

WHEN 3 THEN 'Salý'

WHEN 4 THEN 'Çarþamba'

WHEN 5 THEN 'Perþembe'

WHEN 6 THEN 'Cuma'

WHEN 0 THEN 'Cumartesi'

END

RETURN (@rtDayofWeek)

END

GO

SELECT dbo.udf_dayofweek(GETDATE())

Detay [..]

ms sql tarih sorgusu

Select * From TBL_TESTLER Where BaslangicTarihi < GetDate() and BitisTarihi > GetDate()

Detay [..]

SQL'de REPLACE

UPDATE TA_MAKINELER

SET VERGIDAIRESI = REPLACE(VERGIDAIRESI,'Þ','Ş')

Detay [..]
 
Görüntülenen Sonuçlar 1 ile 10 arası ( Toplam Kayıt 16)
Sayfa: 1 - 2  « Geri · İleri »
 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net