C# Regex cımbızlama (iki kelime arası geçeni bul getir le le)

Selamlar,

Bir projede uzun bir karakter setinin içerisinde geçen bir kelimeyi bulup işlemem gerekti.. ben çözümü aşağıdaki gibi buldum. sizlerde ihtiyacınıza göre revize edip kullanabilirisiniz. (eğer özel karakteriniz var ise \ eklemeniz  gerek.)

string input = @"ürfet <u>demirtas</u> test mest bla bla....";  
Match match = Regex.Match(input, @"(?<=<u>).*?(?=</u>)");
if (match.Success)
   Console.WriteLine(match.Value); 

Çıktısı: demirtas