Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

SQL Server 'da yuvarlama fonksiyonları

FLOOR = Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden küçük, en büyük tam sayıyı verir)
CEILING = Aşağı yuvarla (Herhangi bir ondalık için sayının kendinden büyük, en küçük tam sayıyı verir)
ROUND = Sayının yakın olduğu tam sayı değerini verir.

SELECT FLOOR(12.987363),Ceiling(12.987363),Round(12.987363,0)

Sonuç : 12 13 12.000000

SELECT FLOOR(12.252141),Ceiling(12.252141),Round(12.252141,0)

Sonuç : 12 13 13.000000

Not :
Round fonksiyonu 2 parametre alır. Birincisi yuvarlayacağı sayı ikincisi ise yuvarlarken virgülden sonra dikkate alacağı hane sayısını ifade eder.

Alıntı

Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net