Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Linq Örnek

int[] dizi = {50,60,500,05,40,45,15}; // dizi tanımladık.

var linq=from ara in dizi where ara >=0 && ara <= 500 select ara; // linq ile arama yaptık dizinin içindeki verileri.

foreach (var deger in linq)

{

ListBox1.Items.Add(deger.ToString());

}


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net