Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

DropDownList : Yüklen diğinde ilk satırın boş gelmesi

SqlCommand cmd = new SqlCommand(select * from Tablom, con);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

DDList.DataSource = reader;
DDList.DataValueField = "Value";
DDList.DataTextField = "Text";
DDList.DataBind();

DDList.Items.Insert(0, new ListItem("Seçiniz...", "0"));

con.Close();


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net