Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Datalist'in içerisindeki nesnelere ulaşma

        foreach (Control k in DataList1.Controls)
        {

           Label lbl = (Label)k.FindControl("LblToplamUcret");

           Session["ToplamUcret"]=lbl.Text.ToString()+" TL";
        }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net