Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Txt dosyasın dan veri okuyup ListBox'a ekleme

        private void btnYukle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                dlgOpenFile.ShowDialog();

                if (dlgOpenFile.FileName != "")
                {

                    lbMailler.Items.Clear();
                    StreamReader srRead = new StreamReader(dlgOpenFile.FileName);

                    while (srRead.EndOfStream==false)
                    {
                        lbMailler.Items.Add(srRead.ReadLine().ToString());
                    }

                    srRead.Close();
                }
            }

            catch (Exception ex)            
            {

                MessageBox.Show("Hatalı Yükleme !\n\n" + ex.Message);
            }

        }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net