Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

ASP.NET Sanal DataTable

       
       
DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.Add("RESIM");
        dt.Columns.Add("URL"); 
        dt.Columns.Add("BASLIK");

        DataRow drow = dt.NewRow();
        drow["RESIM"] = ""; 
        drow["URL"] = ""; 
        drow["BASLIK"] = ""; 
        dt.Rows.Add(drow); 

        rpt.DataSource = dt; 
        rpt.DataBind();

 

 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net