Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı...

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

MSSQL Aynı kayıtların toplamı

SELECT MARKA_ID, COUNT(MARKA_ID) AS TekrarlamaSayisi

FROM TBL_YORUMLAR

GROUP BY MARKA_ID

HAVING ( COUNT(MARKA_ID) > 1 ) ORDER BY TekrarlamaSayisi DESC

 


Şairin de dediği gibi; 'programcı' adama hazır blog yakışmazdı.

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net