Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

ASP.NET ACCESS - DISTINCT KULLANIMI

OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\IsTakip.mdb") + ";Persist Security Info=True");

con.Open(); 

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter("SELECT DISTINCT ID,DURUM FROM TBL_ISLER",con);

DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);

DL_ISLER.DataSource = dt;
DL_ISLER.DataBind(); 

con.Close();


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net