Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı...

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

ASP.NET Sayfa Yönlendirme / Yenileme


Response.Redirect("SayfaAdi.aspx");
Response.Redirect("SayfaAdi.aspx?ID=" + Session["ID"]);
Page.Response.Redirect(Page.Request.Url.ToString(), true);


Şairin de dediği gibi; 'programcı' adama hazır blog yakışmazdı.

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net