Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

ASP.NET Sayfa Yönlendirme / Yenileme


Response.Redirect("SayfaAdi.aspx");
Response.Redirect("SayfaAdi.aspx?ID=" + Session["ID"]);
Page.Response.Redirect(Page.Request.Url.ToString(), true);


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net