Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Linq ile tablodaki seçili sutunları çekme

     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Page.IsPostBack) return;
        Doldur_Veri();

    }

    protected void Doldur_Veri()
    {
        dbSitemDataContext db = new dbSitemDataContext();
        var myData = (from s in db.Haberlers

                      orderby s.HaberTarihi descending

                      select new { s.HaberID, s.Baslik, s.Resim, s.HaberTarihi });

        rptListe.DataSource = myData;
        rptListe.DataBind();

      }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net