Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Linq Delete Kodu

    protected void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TBL_BAYILER bayi = data.TBL_BAYILERs.First(k => k.ID == 12);

        data.TBL_BAYILERs.DeleteOnSubmit(bayi);

        data.SubmitChanges();
          }

 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net