Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Linq To Sql Clases - UPDATE, DELETE, INSERT, SELECT

 

INSERT Kodumuz:

SELECT Kodumuz:

  protected void btnDoldur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        var bayiler = (from a in data.TBL_BAYILERs select a);

        DataList1.DataSource = bayiler;
        DataList1.DataBind();

    }

Sorgulu SELECT Kodumuz:

  protected void btnSorgulu_Click(object sender, EventArgs e)
    {

        var sonuc = from ara in data.TBL_BAYILERs

                    where ara.KULLANICI_ADI.ToLower().StartsWith(TextBox1.Text)
                    select ara; 

        DataList1.DataSource = sonuc;
        DataList1.DataBind();
    }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net