Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 

Linq Update İşlemi

    protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TBL_BAYILER bayi = data.TBL_BAYILERs.First(k => k.ID == 12);

        bayi.KULLANICI_ADI = "selo";

        data.SubmitChanges();
    }


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net