Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

Substring SQL

SELECT  *  FROM  TBL_ETKINLIK  WHERE  ETKINLIK_TARIH  =   lblTarih.Text.Substring(0, 10);

Detay [..]

İç içe select | aynı olan verileri getirme

- SELECT TOP 35 * FROM TBL_MERKEZ ORDER BY KULLANICI

- SELECT  *  FROM TBL_MERKEZ  WHERE DAHILINO NOT IN (SELECT TOP 35 DAHILINO FROM TBL_MERKEZ ORDER BY KULLANICI

Detay [..]

sql sorgusu

-- Personel Tablosuna Soyad adýnda yeni bir kolon eklemek isteyelim

alter table Personel

add Soyad nvarchar(10)

Detay [..]

T-SQL Kodları Örnek

SELECT MAX(maas) FROM Personel

-- En yüksek maaşı alanı göster.


SELECT MIN(maas) FROM Personel

-- En düşük Maaşı olanı göster.


SELECT * FROM Personel WHERE maas=(SELECT MAX(maas) FROM Personel)


SELECT * FROM Personel WHERE maas=(SELECT MIN(maas) FROM Personel)


SELECT * FROM Personel WHERE maas<>(SELECT MIN(maas) FROM Personel)

( En küçük maaş alanların haricin deki verileri getir. )


SELECT COUNT(*) FROM Personel -- Tablo daki verilerin toplamını gösterir...

SELECT Persolen_Adi AS ' Personel Adı', Personel_Maasi AS 'Persone Maaşı' FROM Personel


SELECT MIN(maas) AS 'En Yüksek Maaş' FROM Personel

(Kolon adlarını düzgün gözük mesini istiyor isem.)


SELECT SUM(maas) FROM Personel

-- "Maas" kolunudaki Veilerin Toplamını Gösterir Örnk=5,800


SELECT AVG(maas) FROM Personel

-- "Maas" Kolonundaki Verilerin Ortalamsını Verir.


SELECT distinct(urunadi) FROM urunler

-- 1'den fazla aynı olan isimleri tekbir isim olarak gösteriyoruz.


SELECT urunadi FROM urunler union SELECT kullanici FROM kullanicilar

-- İki ayrı tabloyu birleştirme kodumuz "UNION"


SELECT * FROM urunler ORDER BY UrunAdi DESC ( Z'den A'ya Sırala ) veya ASC ( A'dan Z'ye Sırala )


SELECT * FROM urunler WHERE Tarih BETWEEN '05.02.2010' AND '05.02.2010'

-- İki tarih arasındaki verileri listele...


SELECT * FROM urunler WHERE UrunAdi in('Toshiba','Casper','Vestel')

-- Allah ne verdi ise listele

Detay [..]

SQL PROC

CREATE PROC UrunAra

@aciklama NVARCHAR(max)

AS

SELECT distinct(urunkodu),marka,fiyat,aciklama,urunadi,kdv FROM Urunler WHERE aciklama LIKE '%' + @aciklama + '%'

 

 

EXEC UrunAra @aciklama='adet'

Detay [..]

sql tarih formatlama

select LEFT(tarih,2), SUBSTRING(tarih,4,2),SUBSTRING(tarih,7,4),* from tbl_arananlar

where SUBSTRING(tarih,7,4)+SUBSTRING(tarih,4,2)+LEFT(tarih,2) between '20100919' AND '20101020'

Detay [..]
 
Görüntülenen Sonuçlar 11 ile 16 arası ( Toplam Kayıt 16)
Sayfa: 1 - 2  « Geri · İleri »
 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net