Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

Session'dan veri okuma DataTable

SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Tbl_Makina", Con);

DataTable dt = new DataTable();

adp.Fill(dt);

Session.Add("dt", dt);

adp.Dispose();

}

protected void BtnOku_Click(object sender, EventArgs e)
{

DataTable dt = new DataTable();

dt = (DataTable)Session["dt"];

Response.Write(dt.Rows[0]["OrderID"].ToString());

DataList1.DataSource = dt;

DataList1.DataBind();

dt.Dispose();

dt.Clear();

Session["dt"] = null;

}

Detay [..]

Thread.Sleep(); Kullanımı

System.Threading.Thread.Sleep(3000); // Bekletme işlemi .NET

----------------- Versiyon 2 -----------------

timer1.Start();

timer1.Interval = 500; // 500 ms

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{

//burada da her 500 ms de bir çalışacak kodunu yaz :)

if(koşul)

timer1.Stop()

}

Detay [..]

Fiyat Hesaplama Sepet Sisteminde .net

string AraToplam = string.Format("{0:f}", Math.Round(dbAraToplam)); = 45,00 TL

 

Detay [..]

update mantığı asp.net

        int id = 1;

 

        for (int i = 0; i < 136; i++)

        {

            SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("update Tbl_Kategoriler set Sira='"+id+"' where ID='"+id+"'", con);

            DataTable dt = new DataTable();

            adp.Fill(dt);

            id++;

        }

Detay [..]

DropDownList : Yüklen diğinde ilk satırın boş gelmesi

SqlCommand cmd = new SqlCommand(select * from Tablom, con);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

DDList.DataSource = reader;
DDList.DataValueField = "Value";
DDList.DataTextField = "Text";
DDList.DataBind();

DDList.Items.Insert(0, new ListItem("Seçiniz...", "0"));

con.Close();

Detay [..]

DataTable'daki Bir Değeri Değiştirme

.NET ortamında, bir DataTable içerisinde yer alan herhangi bir değeri AcceptChanges metodunu kullanarak değiştirebilirsiniz.


dataTable.Rows[row][column] = "Yeni değer";
dataTable.Rows[row].AcceptChanges();

Detay [..]

Datalist'in içerisindeki nesnelere ulaşma

        foreach (Control k in DataList1.Controls)
        {

           Label lbl = (Label)k.FindControl("LblToplamUcret");

           Session["ToplamUcret"]=lbl.Text.ToString()+" TL";
        }

Detay [..]

web.config sql & oracle bağlantı

<connectionStrings>

<add name="Baglan_Sql" connectionString="Data Source=....;Initial Catalog=...;User ID=...;Password=..." providerName="System.Data.SqlClient" />

<add name="Baglan_Oracle" connectionString="Data Source=...;Persist Security Info=True;User ID=...;Password=...;Unicode=True;Connection LifeTime=60;" providerName="System.Data.OracleClient"/>

</connectionStrings>

Detay [..]

DataList1.Items Replace

            for (int i = 0; i < DataList1.Items.Count; i++)
            {      

                ((Label)(DataList1.Items[i].FindControl("lblID"))).Text = ((Label)(DataList1.Items[i].FindControl("lblID"))).Text.Replace("SAFTİRİKKK", "");

            }

Detay [..]

foreach DataListItem

            foreach (DataListItem item in DataListIO.Items)
            {
                CheckBox c = (CheckBox)item.FindControl("c");
                if (c.Checked)
                {
                    Label lbl = (Label)item.FindControl("lblid");
                    dizi.Add(lbl.Text);
                }
            }

Detay [..]
 
Görüntülenen Sonuçlar 61 ile 70 arası ( Toplam Kayıt 74)
Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  « Geri · İleri »
 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net